2. Genel Kurul İlanı

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27 Mart 2016

2. GENEL KURUL İLANIDIR

Sarp’ın Umudu Genetik Hastalıklı ve Engelli Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen Gündem ile 12 Haziran 2016 Pazar günü Saat 17.00’de Ufuk Üniversitesi Caddesi No:3 The Paragon Tower Kat:23 Söğütözü Ankara adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı, Ufuk Üniversitesi Caddesi No:3 The Paragon Tower Kat:23 Söğütözü Ankara adresinde 26 Haziran 2016 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır.

Derneğimiz üyelerine ilanen duyurulur.

Sarp’ın Umudu Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:
- Yoklama, Açılış, Saygı Duruşu
- Genel Kurulu Yönetmek üzere, Divan Başkanı ve Divan Başkan yardımcısının Seçilmesi
- 2016-2019 Faaliyet Raporunun Takdimi ve görüşülmesi
- 2016-2019 Denetim Kurulu Raporunun Takdimi ve görüşülmesi
- 2016- 2019 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları İbrası
- 2016-2019 Dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asil ve Yedeklerinin Seçimi
- Dilek ve Öneriler,
- Kapanış